Forside Kontakt Sitemap

Den Grønne Sikkerhedsbus

 

 

 

Sikkerhed kommer ikke af sig selv – den kommer kørende!

 

Den Grønne Sikkerhedsbus er et pilotprojekt med det

formål at formidle viden om arbejdsmiljø, forebyggelse, rådgivningsmuligheder samt hjælpe med, at omsætte denne viden til praksis i den enkelte virksomhed.

 

Den Grønne Sikkerhedsbus er målrettet virksomheder indenfor det grønne område; Gartneri og planteskole, Anlægsgartneri, Skovbrug samt Kirkegårde beliggende i

Århus-området.

 

Den Grønne Sikkerhedsbus er finansieret af BAR Jord til Bord, og det er gratis for virksomhederne at få besøg. 

 

Den Grønne Sikkerhedsbus skal medvirke til, at understøtte dialogen om arbejdsmiljø på virksomhederne

og få sat arbejdsmiljøet højere op på dagsordenen.   

 

 

Den Grønne Sikkerhedsbus skal sætte fokus på arbejdsmiljøforhold som behandles i Arbejdsmiljøvejviserne og som bør indgå i Arbejdspladsvurderingen.

 

Den Grønne Sikkerhedsbus skal ved besøgene formidle viden om vejledningsmateriale og aktuelle emner, f.eks. om kræftrisikoen ved arbejde i solen. 


Den Grønne Sikkerhedsbus er hverken en kontrolmyndighed eller en egentlig arbejdsmiljørådgiver.

 

Den Grønne Sikkerhedsbus skal ved besøgende formidle viden om personlige værnemidler, høreværn, øjenværn, handsker m.m. samt tekniske hjælpemidler. 

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, 1787 København V. Tlf. 3377 3377. Mail: barjordtilbord@di.dk